Fallback

Opsig medlemskab

Først og fremmest er vi kede af, at du ønsker at opsige dit medlemskab. Vi håber du husker på os og finder tilbage til eRoning.dk en anden gang. 

Du opsiger dit medlemskab under din profil. 

Du kan opsige medlemskabet til udgangen af en måned. Hvis du eksempelvis opsiger din aftale den 15. maj, ophører din aftale den 31. maj. 

31 E5 FBFC 5 E17 4 AE8 9302 5 A728 F6 C1 B69